Domov Obrazci in vloge Obrazci in vloge

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Vloge in obrazci
Zahteva za izdajo mnenja (31. člen GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila za spreminjanje meje parcele
Taksa: 3,00 EUR
Vloga predkupna pravica
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za odmik od meje parcele
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih cestah
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za lokacijsko preveritev
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembo veljavnega prostorskega plana
Taksa: Brezplačno
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za prijavo prireditve
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi
Taksa: Brezplačno
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata
Taksa: 4,54 EUR (za e-vloge 0,04 EUR)
Vloga za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za dodelitev občinske socialno varstvene pomoči
Taksa: Brezplačno
Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca
Taksa: Brezplačno
Vloga za uveljavljannje letne nagrade za veliko družino
Taksa: Brezplačno
Vloga za zaporo občinske ceste
Taksa: 25,00 EUR (za e-vloge 20,50 EUR)
Vloga za prekop / preboj občinske cest ali napeljavo podzemnih vodov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovani pas občinske ceste
Taksa: Brezplačno
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za plakatiranje
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo občinske takse
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov