POZIV K PROSTOVOLJSTVU-DRUŠTVOM IN OSTALIM OBČANOM