INFRASTRUKTURNA UREDITEV IN DOGRADITEV INDUSTRIJSKE CONE MUTA

528.176,46 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
492.153,00 €
Zaključeno
Povezava