10. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 27.03.2012 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2012
Začetek veljavnosti: 11.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Obvezna razlaga 2., 8., 9., 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2012
Začetek veljavnosti: 11.04.2012
Konec veljavnosti: 11.11.2018
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep št. 75 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2012
Začetek veljavnosti: 11.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep št. 76 o podaljšanju začasnega financiranja občine Muta za obdobje april - junij 2012 (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2012
Začetek veljavnosti: 11.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Letni program športa Občine Muta za leto 2012 (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2012
Začetek veljavnosti: 01.05.2012
Konec veljavnosti: 01.03.2013
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport