15. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 02.07.2008 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.2008
Začetek veljavnosti: 16.08.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.2008
Začetek veljavnosti: 09.08.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro