KULTURNO -ZGODOVINSKI OBJEKTI- CERKEV SV. JERNEJ NAD MUTO

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
2366 Muta