KULTURNO -ZGODOVINSKI OBJEKTI- CERKEV SV. PETER NA RIBIČJU

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
2366 Muta