VODOOSKRBA - ZAČETEK IZGRADNJE VODOVODNEGA SISTEMA