Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva