Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej

Predpisi, na katere predpis vpliva