19. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 25.04.2013 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2013
Začetek veljavnosti: 23.05.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2013
Začetek veljavnosti: 16.05.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Naselja SE 3 – Ob polju Zgornja Muta« (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2013
Začetek veljavnosti: 30.05.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Muta za leto 2012 (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2013
Začetek veljavnosti: 16.05.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o razveljavitvi Obvezne razlage 2., 8., 9., 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2013
Začetek veljavnosti: 16.05.2013
Konec veljavnosti: 11.11.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)