26. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 22.05.2014 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep št. 139 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2014
Začetek veljavnosti: 03.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2014
Začetek veljavnosti: 10.06.2014
Konec veljavnosti: 11.11.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)