Domov Organi občine Občinski svet 26. redna seja sveta Občine Muta

26. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 22.05.2014 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep št. 139 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2014
Začetek veljavnosti: 03.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2014
Začetek veljavnosti: 10.06.2014
Konec veljavnosti: 11.11.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)