Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v Občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva