Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Muta v občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva