Obvezna razlaga drugega in tretjega odstavka 29. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zg. Muta v Občini Muta (MUV, št. 18/08, 9/13)

Predpisi, na katere predpis vpliva