Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Muta v Občini Muta (UPB)

Predpisi, na katere predpis vpliva