Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva