Obvezna razlaga četrtega odstavka 11. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/88 in 9/91)

Predpisi, na katere predpis vpliva