Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta (33/1999)

Predpisi, na katere predpis vpliva