13. redna seja sveta Občine Muta

Seja je potekala dne 18.03.2008 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2008
Začetek veljavnosti: 29.03.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Muta za programsko obdobje 2007-2013 (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2008
Začetek veljavnosti: 29.03.2008
Konec veljavnosti: 24.10.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Muta (UPB) (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2008)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole