Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Muta za programsko obdobje 2007-2013

Predpisi, na katere predpis vpliva