Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Muta (40/1999)

Predpisi, na katere predpis vpliva