Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Muta

Predpisi, na katere predpis vpliva